NAGRADNO ŽREBANJE INFOND OPEN 2015 - S KOMPASOM V BENETKE

Pojasnila

Odgovorite na zastavljeno nagradno vprašanje in izpolnite kuponček na desni strani spletne strani s svojimi podatki ali izpolnite spodnji obrazec.
Žrebanje bo izvedeno v času finalnega dvoboja, ki bo v nedeljo,
31. 5. 2015, ob 10.30 uri. Do nagrad so upravičene samo tiste izžrebane osebe, ki bodo fizično prisotne na žrebanju.
Nagradno žrebanje bo potekalo v času turnirja od 23. 5. - 31. 5. 2015.

Izpolnjen kupon lahko oddate v skrinjico na ŽTK Maribor ali izponite spodnji obrazec.

Čakajo vas bogate nagrade.Pogoji sodelovanja pri nagradnem žrebanju

Z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da se strinja s pogoji sodelovanja v nagradni igri, objavljenimi na spletni strani www.infondopen.si in daje privolitev, da se njegovi osebni podatki, navedeni na obrazcu, shranijo ter obdelujejo izključno za namene te nagradne igre in za marketinške namene ŽTK Maribor, Kompas d.d. in KBM Infond, družbe za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM za namene trženja investicijskih kuponov vzajemnih skladov.
Nagrajenec nagrade ne more zamenjati za gotovino ali drugo blago. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Skladno z določili 131. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06) je od nagrad z vrednostjo nad 42€ potrebno plačilo akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove, ki je bruto vrednost nagrade. Nagrajenec mora ta znesek plačati pred koriščenjem nagrade na transakcijski račun.
ŽTK, Komaps d.d. in KBM Infond se zavezujejo, da bodo osebne podatke varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)) in jih uporabljali samo za namene, za katere so jim bili dani.

NAGRADNO VPRAŠANJE

Prenesi